Expresní překlady Mirošov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirošov

Expresní překlad Mirošov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirošov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirošov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirošov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirošov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mirošov: Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty

Technické překlady Mirošov: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva

Prezentační překlady Mirošov: Prezentace, Průvodce, Knihy, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Ekonomické překlady Mirošov: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Mirošov: Email, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Mirošov: Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Stanovy, Norma, Společenská smlouva, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Odvolání, Revizní zpráva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Certifikát, Apostila, Oddací list, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad