Překlady Miroslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Miroslav

Překlad Miroslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Miroslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Miroslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Miroslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Miroslav nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Miroslav: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty

Technické překlady Miroslav: Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál

Ekonomické překlady Miroslav: Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Miroslav: Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Miroslav: Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Katalog, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Miroslav: Společenská smlouva, Odvolání, Stanovy, Apostila, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Soudní žaloba, Oddací list, Rozsudek, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Plná moc, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Miroslav, Korektura Miroslav, Odborné překlady Miroslav, Právní překlady Miroslav, Překladatelská agentura Miroslav, Soudní překladatel Miroslav, Soudní překlady Miroslav, Technické překlady Miroslav, Tlumočení Miroslav, Překlady fancouzštiny Miroslav, Překlady italštiny Miroslav, Překlady maďarštiny Miroslav, Překlady španělštiny Miroslav, Překlady ukrajinštiny Miroslav