Expresní překlady Miroslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Miroslav

Expresní překlad Miroslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Miroslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Miroslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Miroslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Miroslav nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Miroslav: Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva

Ekonomické překlady Miroslav: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Technické překlady Miroslav: Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Miroslav: Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Videa, Novinové články

Prezentační překlady Miroslav: Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Prezentace, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Miroslav: Notářský zápis, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Odvolání, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Rodný list, Úmrtní list, Oddací list, Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma, Diplom, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Rozsudek, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad