Překlady Mimoň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mimoň

Překlad Mimoň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mimoň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mimoň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mimoň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mimoň nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Mimoň: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma

Právní překlady Mimoň: Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva

Prezentační překlady Mimoň: Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog

Ekonomické překlady Mimoň: Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy

Všeobecné překlady Mimoň: Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Dopis, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Mimoň: Oddací list, Diplom, Notářský zápis, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Stanovy, Potvrzení o studiu, Certifikát, Úmrtní list, Apostila, Odvolání, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Rodný list, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Mimoň“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Mimoň, Korektura Mimoň, Odborné překlady Mimoň, Právní překlady Mimoň, Překladatelská agentura Mimoň, Soudní překladatel Mimoň, Soudní překlady Mimoň, Technické překlady Mimoň, Tlumočení Mimoň, Překlady fancouzštiny Mimoň, Překlady italštiny Mimoň, Překlady maďarštiny Mimoň, Překlady španělštiny Mimoň, Překlady ukrajinštiny Mimoň, Překlady arabštiny Mimoň, Překlady běloruštiny Mimoň, Překlady bulharštiny Mimoň, Překlady chorvatštiny Mimoň, Překlady danštiny Mimoň, Překlady estonštiny Mimoň, Překlady finštiny Mimoň, Překlady holandštiny Mimoň, Překlady japonštiny Mimoň, Překlady litevštiny Mimoň, Překlady lotyštiny Mimoň, Překlady norštiny Mimoň, Překlady portugalštiny Mimoň, Překlady řečtiny Mimoň, Překlady rumunštiny Mimoň, Překlady slovinštiny Mimoň, Překlady srbštiny Mimoň, Překlady švédštiny Mimoň, Překlady turečtiny Mimoň, Překlady angličtiny Mimoň, Překlady ruštiny Mimoň, Překlady polštiny Mimoň, Překlady němčiny Mimoň