Expresní překlady Mimoň

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mimoň

Expresní překlad Mimoň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mimoň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mimoň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mimoň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mimoň nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mimoň: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Mimoň: Letáky, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Katalog, Knihy, Tiskoviny

Ekonomické překlady Mimoň: Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Technické překlady Mimoň: Odborný text, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Mimoň: Životopisy, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Mimoň: Revizní zpráva, Společenská smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Zakladatelská listina, Rozsudek, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Odvolání, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Stanovy, Soudní žaloba, Norma, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad