Překlady Milovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Milovice

Překlad Milovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Milovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Milovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Milovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Milovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Milovice: Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Certifikát

Právní překlady Milovice: Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba

Prezentační překlady Milovice: Reklama, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Letáky

Všeobecné překlady Milovice: Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Dopis, Email

Ekonomické překlady Milovice: Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Milovice: Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Apostila, Stanovy, Oddací list, Certifikát, Odvolání, Norma, Úmrtní list, Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Milovice, Korektura Milovice, Odborné překlady Milovice, Právní překlady Milovice, Překladatelská agentura Milovice, Soudní překladatel Milovice, Soudní překlady Milovice, Technické překlady Milovice, Tlumočení Milovice, Překlady fancouzštiny Milovice, Překlady italštiny Milovice, Překlady maďarštiny Milovice, Překlady španělštiny Milovice, Překlady ukrajinštiny Milovice