Expresní překlady Milovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Milovice

Expresní překlad Milovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Milovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Milovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Milovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Milovice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Milovice: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady Milovice: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání

Technické překlady Milovice: Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy

Všeobecné překlady Milovice: Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce

Prezentační překlady Milovice: Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Katalog, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Milovice: Oddací list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Diplom, Pracovní smlouva, Odvolání, Úmrtní list, Živnostenský list, Rodný list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Norma, Vysvědčení, Apostila, Notářský zápis, Stanovy, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad