Překlady Milevsko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Milevsko

Překlad Milevsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Milevsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Milevsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Milevsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Milevsko nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Milevsko: Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Technické překlady Milevsko: Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Příručka, Odborný text, Certifikát

Ekonomické překlady Milevsko: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře

Právní překlady Milevsko: Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Milevsko: Email, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Milevsko: Apostila, Revizní zpráva, Odvolání, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list, Norma, Certifikát, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Notářský zápis, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Milevsko, Korektura Milevsko, Odborné překlady Milevsko, Právní překlady Milevsko, Překladatelská agentura Milevsko, Soudní překladatel Milevsko, Soudní překlady Milevsko, Technické překlady Milevsko, Tlumočení Milevsko, Překlady fancouzštiny Milevsko, Překlady italštiny Milevsko, Překlady maďarštiny Milevsko, Překlady španělštiny Milevsko, Překlady ukrajinštiny Milevsko