Expresní překlady Milevsko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Milevsko

Expresní překlad Milevsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Milevsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Milevsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Milevsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Milevsko nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Milevsko: Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Milevsko: Certifikát, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Stanovy, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Diplom, Oddací list, Rozsudek, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Norma, Pracovní smlouva, Plná moc, Vysvědčení

Technické překlady Milevsko: Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Milevsko: Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů

Prezentační překlady Milevsko: Tiskoviny, Reklama, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy

Všeobecné překlady Milevsko: Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad