Překlady Miletín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Miletín

Překlad Miletín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Miletín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Miletín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Miletín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Miletín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Miletín: Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Smlouva

Prezentační překlady Miletín: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Letáky

Ekonomické překlady Miletín: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Miletín: Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Miletín: Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Certifikát, Revizní zpráva, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba, Oddací list, Živnostenský list, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rozsudek, Plná moc

Technické překlady Miletín: Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Odborný text, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Miletín, Korektura Miletín, Odborné překlady Miletín, Právní překlady Miletín, Překladatelská agentura Miletín, Soudní překladatel Miletín, Soudní překlady Miletín, Technické překlady Miletín, Tlumočení Miletín, Překlady fancouzštiny Miletín, Překlady italštiny Miletín, Překlady maďarštiny Miletín, Překlady španělštiny Miletín, Překlady ukrajinštiny Miletín