Expresní překlady Miletín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Miletín

Expresní překlad Miletín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Miletín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Miletín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Miletín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Miletín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Miletín: Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Norma

Právní překlady Miletín: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Miletín: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy

Prezentační překlady Miletín: Webové stránky, Tiskoviny, Katalog, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, Prezentace

Všeobecné překlady Miletín: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Email, Životopisy, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Miletín: Vysvědčení, Plná moc, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Stanovy, Norma, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Apostila, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Potvrzení o studiu, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Rozsudek, Rodný list, Diplom, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad