Překlady Meziměstí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Meziměstí

Překlad Meziměstí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Meziměstí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Meziměstí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Meziměstí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Meziměstí nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Meziměstí: Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Meziměstí: Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Meziměstí: Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Knihy

Technické překlady Meziměstí: Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Certifikát

Všeobecné překlady Meziměstí: Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Meziměstí: Apostila, Oddací list, Diplom, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Plná moc, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Rodný list, Živnostenský list, Soudní žaloba, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Meziměstí, Korektura Meziměstí, Odborné překlady Meziměstí, Právní překlady Meziměstí, Překladatelská agentura Meziměstí, Soudní překladatel Meziměstí, Soudní překlady Meziměstí, Technické překlady Meziměstí, Tlumočení Meziměstí, Překlady fancouzštiny Meziměstí, Překlady italštiny Meziměstí, Překlady maďarštiny Meziměstí, Překlady španělštiny Meziměstí, Překlady ukrajinštiny Meziměstí , Překlady arabštiny Meziměstí, Překlady běloruštiny Meziměstí, Překlady bulharštiny Meziměstí, Překlady chorvatštiny Meziměstí, Překlady danštiny Meziměstí, Překlady estonštiny Meziměstí, Překlady finštiny Meziměstí, Překlady holandštiny Meziměstí, Překlady japonštiny Meziměstí, Překlady litevštiny Meziměstí, Překlady lotyštiny Meziměstí, Překlady norštiny Meziměstí, Překlady portugalštiny Meziměstí, Překlady řečtiny Meziměstí, Překlady rumunštiny Meziměstí, Překlady slovinštiny Meziměstí, Překlady srbštiny Meziměstí, Překlady švédštiny Meziměstí, Překlady turečtiny Meziměstí