Expresní překlady Meziměstí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Meziměstí

Expresní překlad Meziměstí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Meziměstí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Meziměstí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Meziměstí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Meziměstí nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Meziměstí: Prezentace, Letáky, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy

Právní překlady Meziměstí: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Meziměstí: Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Meziměstí: Diplomové práce, Dopis, Email, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články

Technické překlady Meziměstí: Manuál, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Meziměstí: Průkaz totožnosti, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Odvolání, Notářský zápis, Apostila, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Společenská smlouva, Úmrtní list, Plná moc, Pracovní smlouva, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad