Překlady Město Touškov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Město Touškov

Překlad Město Touškov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Město Touškov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Město Touškov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Město Touškov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Město Touškov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Město Touškov: Příručka, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Certifikát, Technická zpráva

Ekonomické překlady Město Touškov: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Město Touškov: Životopisy, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt

Právní překlady Město Touškov: Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Prezentační překlady Město Touškov: Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Katalog, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Město Touškov: Pracovní smlouva, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Notářský zápis, Plná moc, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Stanovy, Rozsudek, Společenská smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Oddací list, Diplom, Apostila, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Město Touškov, Korektura Město Touškov, Odborné překlady Město Touškov, Právní překlady Město Touškov, Překladatelská agentura Město Touškov, Soudní překladatel Město Touškov, Soudní překlady Město Touškov, Technické překlady Město Touškov, Tlumočení Město Touškov, Překlady fancouzštiny Město Touškov, Překlady italštiny Město Touškov, Překlady maďarštiny Město Touškov, Překlady španělštiny Město Touškov, Překlady ukrajinštiny Město Touškov