Expresní překlady Město Touškov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Město Touškov

Expresní překlad Město Touškov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Město Touškov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Město Touškov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Město Touškov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Město Touškov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Město Touškov: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy

Technické překlady Město Touškov: Návod k použití, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Právní překlady Město Touškov: Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Město Touškov: Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Průkaz totožnosti, Apostila, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Živnostenský list, Stanovy, Rodný list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Revizní zpráva

Prezentační překlady Město Touškov: Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Prezentace, Průvodce

Všeobecné překlady Město Touškov: Abstrakt, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad