Překlady Městec Králové

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Městec Králové

Překlad Městec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Městec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Městec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Městec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Městec Králové nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Městec Králové: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů

Technické překlady Městec Králové: Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text

Právní překlady Městec Králové: Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Městec Králové: Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, PPC reklama

Všeobecné překlady Městec Králové: Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Email, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Městec Králové: Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Oddací list, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Diplom, Stanovy, Plná moc, Norma, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Živnostenský list, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Městec Králové, Korektura Městec Králové, Odborné překlady Městec Králové, Právní překlady Městec Králové, Překladatelská agentura Městec Králové, Soudní překladatel Městec Králové, Soudní překlady Městec Králové, Technické překlady Městec Králové, Tlumočení Městec Králové, Překlady fancouzštiny Městec Králové, Překlady italštiny Městec Králové, Překlady maďarštiny Městec Králové, Překlady španělštiny Městec Králové, Překlady ukrajinštiny Městec Králové