Expresní překlady Městec Králové

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Městec Králové

Expresní překlad Městec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Městec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Městec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Městec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Městec Králové nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Městec Králové: Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Návod k použití

Právní překlady Městec Králové: Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba

Prezentační překlady Městec Králové: Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Městec Králové: Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rodný list, Certifikát, Notářský zápis, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Stanovy, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Norma, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Oddací list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina

Ekonomické překlady Městec Králové: Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Všeobecné překlady Městec Králové: Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad