Překlady Mělník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mělník

Překlad Mělník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mělník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mělník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mělník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mělník nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Mělník: Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Diplom, Certifikát, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Odvolání, Plná moc, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Soudní žaloba, Rodný list, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Norma, Notářský zápis

Technické překlady Mělník: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Příručka, Norma, Odborný text, Revizní zpráva

Právní překlady Mělník: Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Žaloba

Prezentační překlady Mělník: Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Mělník: Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Novinové články

Ekonomické překlady Mělník: Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Mělník“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Mělník, Korektura Mělník, Odborné překlady Mělník, Právní překlady Mělník, Překladatelská agentura Mělník, Soudní překladatel Mělník, Soudní překlady Mělník, Technické překlady Mělník, Tlumočení Mělník, Překlady fancouzštiny Mělník, Překlady italštiny Mělník, Překlady maďarštiny Mělník, Překlady španělštiny Mělník, Překlady ukrajinštiny Mělník, Překlady arabštiny Mělník, Překlady běloruštiny Mělník, Překlady bulharštiny Mělník, Překlady chorvatštiny Mělník, Překlady danštiny Mělník, Překlady estonštiny Mělník, Překlady finštiny Mělník, Překlady holandštiny Mělník, Překlady japonštiny Mělník, Překlady litevštiny Mělník, Překlady lotyštiny Mělník, Překlady norštiny Mělník, Překlady portugalštiny Mělník, Překlady řečtiny Mělník, Překlady rumunštiny Mělník, Překlady slovinštiny Mělník, Překlady srbštiny Mělník, Překlady švédštiny Mělník, Překlady turečtiny Mělník, Překlady angličtiny Mělník, Překlady ruštiny Mělník, Překlady polštiny Mělník, Překlady němčiny Mělník