Expresní překlady Mělník

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mělník

Expresní překlad Mělník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mělník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mělník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mělník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mělník nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mělník: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo

Technické překlady Mělník: Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Manuál, Návod k použití

Ekonomické překlady Mělník: Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Mělník: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Knihy, PPC reklama

Všeobecné překlady Mělník: Vědecké práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Mělník: Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rozsudek, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Apostila, Rodný list, Soudní žaloba, Stanovy, Plná moc, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Pracovní smlouva, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad