Překlady Manětín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Manětín

Překlad Manětín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Manětín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Manětín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Manětín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Manětín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Manětín: Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Diplom, Rozsudek, Zakladatelská listina, Odvolání, Apostila, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Revizní zpráva, Oddací list, Norma, Rodný list, Plná moc, Stanovy, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva

Ekonomické překlady Manětín: Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Manětín: PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog

Technické překlady Manětín: Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát

Všeobecné překlady Manětín: Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Životopisy

Právní překlady Manětín: Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Manětín, Korektura Manětín, Odborné překlady Manětín, Právní překlady Manětín, Překladatelská agentura Manětín, Soudní překladatel Manětín, Soudní překlady Manětín, Technické překlady Manětín, Tlumočení Manětín, Překlady fancouzštiny Manětín, Překlady italštiny Manětín, Překlady maďarštiny Manětín, Překlady španělštiny Manětín, Překlady ukrajinštiny Manětín