Expresní překlady Manětín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Manětín

Expresní překlad Manětín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Manětín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Manětín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Manětín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Manětín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Manětín: Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití

Ekonomické překlady Manětín: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Právní překlady Manětín: Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo

Prezentační překlady Manětín: Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Manětín: Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Manětín: Vysvědčení, Apostila, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Plná moc, Certifikát, Odvolání, Diplom, Rodný list, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad