Překlady Luže

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luže

Překlad Luže

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luže.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luže

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luže bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luže nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Luže: Norma, Manuál, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady Luže: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo

Ekonomické překlady Luže: Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Luže: Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Email

Prezentační překlady Luže: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Letáky, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Luže: Společenská smlouva, Norma, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Rodný list, Revizní zpráva, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Odvolání, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Živnostenský list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Stanovy, Plná moc, Pracovní smlouva, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Luže, Korektura Luže, Odborné překlady Luže, Právní překlady Luže, Překladatelská agentura Luže, Soudní překladatel Luže, Soudní překlady Luže, Technické překlady Luže, Tlumočení Luže, Překlady fancouzštiny Luže, Překlady italštiny Luže, Překlady maďarštiny Luže, Překlady španělštiny Luže, Překlady ukrajinštiny Luže