Expresní překlady Luže

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luže

Expresní překlad Luže

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luže.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luže

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luže bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luže nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Luže: Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Norma, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva

Prezentační překlady Luže: Letáky, Prezentace, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články

Právní překlady Luže: Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Luže: Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Všeobecné překlady Luže: Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Luže: Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Norma, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Pracovní smlouva, Oddací list, Certifikát, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Notářský zápis, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Diplom, Rodný list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad