Překlady Luhačovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luhačovice

Překlad Luhačovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luhačovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luhačovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luhačovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luhačovice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Luhačovice: Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Norma

Právní překlady Luhačovice: Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo

Prezentační překlady Luhačovice: Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Luhačovice: Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Zakladatelská listina, Diplom, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Rozsudek, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Oddací list, Plná moc, Odvolání, Vysvědčení, Notářský zápis

Ekonomické překlady Luhačovice: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů

Všeobecné překlady Luhačovice: Diplomové práce, Email, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Luhačovice, Korektura Luhačovice, Odborné překlady Luhačovice, Právní překlady Luhačovice, Překladatelská agentura Luhačovice, Soudní překladatel Luhačovice, Soudní překlady Luhačovice, Technické překlady Luhačovice, Tlumočení Luhačovice, Překlady fancouzštiny Luhačovice, Překlady italštiny Luhačovice, Překlady maďarštiny Luhačovice, Překlady španělštiny Luhačovice, Překlady ukrajinštiny Luhačovice