Expresní překlady Luhačovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luhačovice

Expresní překlad Luhačovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luhačovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luhačovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luhačovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luhačovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Luhačovice: Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy

Technické překlady Luhačovice: Norma, Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Manuál, Návod k použití

Právní překlady Luhačovice: Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání

Prezentační překlady Luhačovice: Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Luhačovice: Norma, Společenská smlouva, Odvolání, Průkaz totožnosti, Rodný list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Certifikát, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Diplom, Živnostenský list, Stanovy, Oddací list, Revizní zpráva, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Luhačovice: Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad