Překlady Lučany nad Nisou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lučany nad Nisou

Překlad Lučany nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lučany nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lučany nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lučany nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lučany nad Nisou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Lučany nad Nisou: Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Právní překlady Lučany nad Nisou: Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Lučany nad Nisou: Dopis, Firemní korespondence, Email, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Technické překlady Lučany nad Nisou: Manuál, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Lučany nad Nisou: Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Vysvědčení, Oddací list, Certifikát, Diplom, Úmrtní list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Živnostenský list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Apostila, Odvolání, Rozsudek, Rodný list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva

Prezentační překlady Lučany nad Nisou: Prezentace, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lučany nad Nisou, Korektura Lučany nad Nisou, Odborné překlady Lučany nad Nisou, Právní překlady Lučany nad Nisou, Překladatelská agentura Lučany nad Nisou, Soudní překladatel Lučany nad Nisou, Soudní překlady Lučany nad Nisou, Technické překlady Lučany nad Nisou, Tlumočení Lučany nad Nisou, Překlady fancouzštiny Lučany nad Nisou, Překlady italštiny Lučany nad Nisou, Překlady maďarštiny Lučany nad Nisou, Překlady španělštiny Lučany nad Nisou, Překlady ukrajinštiny Lučany nad Nisou