Expresní překlady Lučany nad Nisou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lučany nad Nisou

Expresní překlad Lučany nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lučany nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lučany nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lučany nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lučany nad Nisou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Lučany nad Nisou: Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Norma, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál

Ekonomické překlady Lučany nad Nisou: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Právní překlady Lučany nad Nisou: Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání

Všeobecné překlady Lučany nad Nisou: Dopis, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Lučany nad Nisou: Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Lučany nad Nisou: Oddací list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Rodný list, Revizní zpráva, Plná moc, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad