Překlady Luby

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luby

Překlad Luby

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luby.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luby

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luby bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luby nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Luby: Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy

Prezentační překlady Luby: Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky

Právní překlady Luby: Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU

Ekonomické překlady Luby: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Luby: Životopisy, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Luby: Notářský zápis, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Diplom, Plná moc, Revizní zpráva, Apostila, Norma, Vysvědčení, Rozsudek, Oddací list, Společenská smlouva, Certifikát, Vysvědčení, Rodný list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Stanovy, Úmrtní list, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Luby, Korektura Luby, Odborné překlady Luby, Právní překlady Luby, Překladatelská agentura Luby, Soudní překladatel Luby, Soudní překlady Luby, Technické překlady Luby, Tlumočení Luby, Překlady fancouzštiny Luby, Překlady italštiny Luby, Překlady maďarštiny Luby, Překlady španělštiny Luby, Překlady ukrajinštiny Luby , Překlady arabštiny Luby, Překlady běloruštiny Luby, Překlady bulharštiny Luby, Překlady chorvatštiny Luby, Překlady danštiny Luby, Překlady estonštiny Luby, Překlady finštiny Luby, Překlady holandštiny Luby, Překlady japonštiny Luby, Překlady litevštiny Luby, Překlady lotyštiny Luby, Překlady norštiny Luby, Překlady portugalštiny Luby, Překlady řečtiny Luby, Překlady rumunštiny Luby, Překlady slovinštiny Luby, Překlady srbštiny Luby, Překlady švédštiny Luby, Překlady turečtiny Luby