Expresní překlady Luby

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luby

Expresní překlad Luby

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luby.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luby

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luby bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luby nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Luby: Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Luby: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy

Všeobecné překlady Luby: Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Email, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Právní překlady Luby: Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Luby: Zakladatelská listina, Rodný list, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Apostila, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Norma, Stanovy, Rozsudek, Vysvědčení, Diplom, Certifikát, Oddací list, Plná moc, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Luby: Letáky, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad