Překlady Lovosice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lovosice

Překlad Lovosice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lovosice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lovosice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lovosice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lovosice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Lovosice: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Odborný text, Příručka, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy

Ekonomické překlady Lovosice: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy

Právní překlady Lovosice: Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty

Prezentační překlady Lovosice: Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Knihy

Všeobecné překlady Lovosice: Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Lovosice: Potvrzení o studiu, Plná moc, Rozsudek, Notářský zápis, Odvolání, Certifikát, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Rodný list, Živnostenský list, Soudní žaloba, Stanovy, Diplom, Apostila, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lovosice, Korektura Lovosice, Odborné překlady Lovosice, Právní překlady Lovosice, Překladatelská agentura Lovosice, Soudní překladatel Lovosice, Soudní překlady Lovosice, Technické překlady Lovosice, Tlumočení Lovosice, Překlady fancouzštiny Lovosice, Překlady italštiny Lovosice, Překlady maďarštiny Lovosice, Překlady španělštiny Lovosice, Překlady ukrajinštiny Lovosice