Expresní překlady Lovosice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lovosice

Expresní překlad Lovosice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lovosice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lovosice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lovosice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lovosice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Lovosice: Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Manuál, Norma, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Právní překlady Lovosice: Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Lovosice: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Lovosice: Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Průkaz totožnosti, Norma, Stanovy, Certifikát, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Živnostenský list, Plná moc, Revizní zpráva, Vysvědčení, Odvolání, Zakladatelská listina, Rodný list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Prezentační překlady Lovosice: Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Knihy, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky

Všeobecné překlady Lovosice: Email, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad