Překlady Louny

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Louny

Překlad Louny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Louny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Louny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Louny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Louny nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Louny: Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Technická zpráva, Příručka

Prezentační překlady Louny: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Letáky, Prezentace, Knihy, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Louny: Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Plná moc, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Úmrtní list, Diplom, Soudní žaloba, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Živnostenský list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Apostila, Norma, Zakladatelská listina

Právní překlady Louny: Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo

Ekonomické překlady Louny: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Všeobecné překlady Louny: Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Email, Životopisy, Abstrakt, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Louny“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Louny, Korektura Louny, Odborné překlady Louny, Právní překlady Louny, Překladatelská agentura Louny, Soudní překladatel Louny, Soudní překlady Louny, Technické překlady Louny, Tlumočení Louny, Překlady fancouzštiny Louny, Překlady italštiny Louny, Překlady maďarštiny Louny, Překlady španělštiny Louny, Překlady ukrajinštiny Louny, Překlady arabštiny Louny, Překlady běloruštiny Louny, Překlady bulharštiny Louny, Překlady chorvatštiny Louny, Překlady danštiny Louny, Překlady estonštiny Louny, Překlady finštiny Louny, Překlady holandštiny Louny, Překlady japonštiny Louny, Překlady litevštiny Louny, Překlady lotyštiny Louny, Překlady norštiny Louny, Překlady portugalštiny Louny, Překlady řečtiny Louny, Překlady rumunštiny Louny, Překlady slovinštiny Louny, Překlady srbštiny Louny, Překlady švédštiny Louny, Překlady turečtiny Louny, Překlady angličtiny Louny, Překlady ruštiny Louny, Překlady polštiny Louny, Překlady němčiny Louny