Expresní překlady Louny

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Louny

Expresní překlad Louny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Louny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Louny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Louny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Louny nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Louny: Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty

Prezentační překlady Louny: Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Průvodce, Webové stránky

Ekonomické překlady Louny: Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Louny: Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Louny: Plná moc, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Stanovy, Notářský zápis, Certifikát, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Živnostenský list, Společenská smlouva, Apostila, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Louny: Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Abstrakt, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad