Překlady Loštice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Loštice

Překlad Loštice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Loštice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Loštice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Loštice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Loštice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Loštice: Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy

Ekonomické překlady Loštice: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy

Právní překlady Loštice: Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty

Technické překlady Loštice: Technická zpráva, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát

Všeobecné překlady Loštice: Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Email

Soudní překlady, úřední překlady Loštice: Potvrzení o studiu, Rodný list, Pracovní smlouva, Plná moc, Oddací list, Norma, Notářský zápis, Vysvědčení, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Diplom, Revizní zpráva, Stanovy, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Apostila, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Úmrtní list, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Loštice, Korektura Loštice, Odborné překlady Loštice, Právní překlady Loštice, Překladatelská agentura Loštice, Soudní překladatel Loštice, Soudní překlady Loštice, Technické překlady Loštice, Tlumočení Loštice, Překlady fancouzštiny Loštice, Překlady italštiny Loštice, Překlady maďarštiny Loštice, Překlady španělštiny Loštice, Překlady ukrajinštiny Loštice