Expresní překlady Loštice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Loštice

Expresní překlad Loštice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Loštice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Loštice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Loštice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Loštice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Loštice: Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Příručka

Právní překlady Loštice: Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Loštice: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Loštice: Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Loštice: Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Knihy, Průvodce, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Loštice: Norma, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Stanovy, Potvrzení o studiu, Oddací list, Certifikát, Společenská smlouva, Rodný list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Diplom, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Rozsudek, Plná moc, Živnostenský list, Notářský zápis, Vysvědčení, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad