Překlady Lom

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lom

Překlad Lom

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lom.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lom

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lom bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lom nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Lom: Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty

Právní překlady Lom: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva

Technické překlady Lom: Norma, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití

Ekonomické překlady Lom: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Lom: Soudní žaloba, Certifikát, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Norma, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Notářský zápis, Oddací list, Stanovy, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Plná moc

Všeobecné překlady Lom: Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lom, Korektura Lom, Odborné překlady Lom, Právní překlady Lom, Překladatelská agentura Lom, Soudní překladatel Lom, Soudní překlady Lom, Technické překlady Lom, Tlumočení Lom, Překlady fancouzštiny Lom, Překlady italštiny Lom, Překlady maďarštiny Lom, Překlady španělštiny Lom, Překlady ukrajinštiny Lom , Překlady arabštiny Lom, Překlady běloruštiny Lom, Překlady bulharštiny Lom, Překlady chorvatštiny Lom, Překlady danštiny Lom, Překlady estonštiny Lom, Překlady finštiny Lom, Překlady holandštiny Lom, Překlady japonštiny Lom, Překlady litevštiny Lom, Překlady lotyštiny Lom, Překlady norštiny Lom, Překlady portugalštiny Lom, Překlady řečtiny Lom, Překlady rumunštiny Lom, Překlady slovinštiny Lom, Překlady srbštiny Lom, Překlady švédštiny Lom, Překlady turečtiny Lom