Expresní překlady Lom

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lom

Expresní překlad Lom

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lom.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lom

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lom bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lom nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Lom: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Lom: Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Lom: Katalog, Prezentace, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Letáky, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Technické překlady Lom: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Lom: Diplom, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Plná moc, Rodný list, Notářský zápis, Úmrtní list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Apostila, Pracovní smlouva, Certifikát, Stanovy, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Odvolání, Norma, Živnostenský list, Oddací list

Všeobecné překlady Lom: Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad