Překlady Litovel

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litovel

Překlad Litovel

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litovel.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litovel

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litovel bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litovel nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Litovel: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Litovel: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie

Prezentační překlady Litovel: Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Průvodce

Technické překlady Litovel: Certifikát, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Litovel: Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Soudní žaloba, Vysvědčení, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Pracovní smlouva, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Norma, Rodný list, Úmrtní list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Revizní zpráva, Apostila

Všeobecné překlady Litovel: Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Videa, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Litovel, Korektura Litovel, Odborné překlady Litovel, Právní překlady Litovel, Překladatelská agentura Litovel, Soudní překladatel Litovel, Soudní překlady Litovel, Technické překlady Litovel, Tlumočení Litovel, Překlady fancouzštiny Litovel, Překlady italštiny Litovel, Překlady maďarštiny Litovel, Překlady španělštiny Litovel, Překlady ukrajinštiny Litovel