Expresní překlady Litovel

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litovel

Expresní překlad Litovel

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litovel.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litovel

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litovel bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litovel nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Litovel: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy

Právní překlady Litovel: Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Technické překlady Litovel: Revizní zpráva, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Litovel: Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Odvolání, Notářský zápis, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Diplom, Stanovy, Plná moc, Oddací list, Rozsudek, Rodný list, Certifikát, Úmrtní list, Norma, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list

Prezentační překlady Litovel: Letáky, Reklama, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama

Všeobecné překlady Litovel: Diplomové práce, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad