Překlady Litomyšl

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litomyšl

Překlad Litomyšl

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litomyšl.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litomyšl

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litomyšl bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litomyšl nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Litomyšl: Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Videa

Technické překlady Litomyšl: Norma, Certifikát, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze

Právní překlady Litomyšl: Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání

Ekonomické překlady Litomyšl: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Litomyšl: Plná moc, Diplom, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Odvolání, Úmrtní list, Norma, Apostila, Rozsudek, Certifikát, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rodný list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Notářský zápis

Prezentační překlady Litomyšl: Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Litomyšl“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Litomyšl, Korektura Litomyšl, Odborné překlady Litomyšl, Právní překlady Litomyšl, Překladatelská agentura Litomyšl, Soudní překladatel Litomyšl, Soudní překlady Litomyšl, Technické překlady Litomyšl, Tlumočení Litomyšl, Překlady fancouzštiny Litomyšl, Překlady italštiny Litomyšl, Překlady maďarštiny Litomyšl, Překlady španělštiny Litomyšl, Překlady ukrajinštiny Litomyšl, Překlady arabštiny Litomyšl, Překlady běloruštiny Litomyšl, Překlady bulharštiny Litomyšl, Překlady chorvatštiny Litomyšl, Překlady danštiny Litomyšl, Překlady estonštiny Litomyšl, Překlady finštiny Litomyšl, Překlady holandštiny Litomyšl, Překlady japonštiny Litomyšl, Překlady litevštiny Litomyšl, Překlady lotyštiny Litomyšl, Překlady norštiny Litomyšl, Překlady portugalštiny Litomyšl, Překlady řečtiny Litomyšl, Překlady rumunštiny Litomyšl, Překlady slovinštiny Litomyšl, Překlady srbštiny Litomyšl, Překlady švédštiny Litomyšl, Překlady turečtiny Litomyšl, Překlady angličtiny Litomyšl, Překlady ruštiny Litomyšl, Překlady polštiny Litomyšl, Překlady němčiny Litomyšl