Expresní překlady Litomyšl

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litomyšl

Expresní překlad Litomyšl

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litomyšl.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litomyšl

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litomyšl bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litomyšl nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Litomyšl: Katalog, Prezentace, Reklama, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Knihy

Právní překlady Litomyšl: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Litomyšl: Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Litomyšl: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Litomyšl: Firemní korespondence, Email, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Litomyšl: Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rodný list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Diplom, Apostila, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad