Překlady Litoměřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litoměřice

Překlad Litoměřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litoměřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litoměřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litoměřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litoměřice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Litoměřice: Letáky, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama

Všeobecné překlady Litoměřice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Email, Videa, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Litoměřice: Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Litoměřice: Revizní zpráva, Oddací list, Rodný list, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Stanovy, Pracovní smlouva, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Právní překlady Litoměřice: Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace

Technické překlady Litoměřice: Technická zpráva, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Litoměřice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Litoměřice, Korektura Litoměřice, Odborné překlady Litoměřice, Právní překlady Litoměřice, Překladatelská agentura Litoměřice, Soudní překladatel Litoměřice, Soudní překlady Litoměřice, Technické překlady Litoměřice, Tlumočení Litoměřice, Překlady fancouzštiny Litoměřice, Překlady italštiny Litoměřice, Překlady maďarštiny Litoměřice, Překlady španělštiny Litoměřice, Překlady ukrajinštiny Litoměřice, Překlady arabštiny Litoměřice, Překlady běloruštiny Litoměřice, Překlady bulharštiny Litoměřice, Překlady chorvatštiny Litoměřice, Překlady danštiny Litoměřice, Překlady estonštiny Litoměřice, Překlady finštiny Litoměřice, Překlady holandštiny Litoměřice, Překlady japonštiny Litoměřice, Překlady litevštiny Litoměřice, Překlady lotyštiny Litoměřice, Překlady norštiny Litoměřice, Překlady portugalštiny Litoměřice, Překlady řečtiny Litoměřice, Překlady rumunštiny Litoměřice, Překlady slovinštiny Litoměřice, Překlady srbštiny Litoměřice, Překlady švédštiny Litoměřice, Překlady turečtiny Litoměřice, Překlady angličtiny Litoměřice, Překlady ruštiny Litoměřice, Překlady polštiny Litoměřice, Překlady němčiny Litoměřice