Expresní překlady Litoměřice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litoměřice

Expresní překlad Litoměřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litoměřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litoměřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litoměřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litoměřice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Litoměřice: Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Životopisy, Email

Ekonomické překlady Litoměřice: Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy

Technické překlady Litoměřice: Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva

Právní překlady Litoměřice: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady Litoměřice: PPC reklama, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Litoměřice: Průkaz totožnosti, Rozsudek, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Odvolání, Živnostenský list, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Stanovy, Soudní žaloba, Certifikát, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad