Překlady Lišov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lišov

Překlad Lišov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lišov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lišov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lišov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lišov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Lišov: Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Manuál, Technická zpráva

Ekonomické překlady Lišov: Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Právní překlady Lišov: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Žaloba

Prezentační překlady Lišov: Prezentace, Reklama, Katalog, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Lišov: Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Lišov: Úmrtní list, Soudní žaloba, Certifikát, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Odvolání, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Norma, Plná moc, Stanovy, Společenská smlouva, Vysvědčení, Diplom, Apostila, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lišov, Korektura Lišov, Odborné překlady Lišov, Právní překlady Lišov, Překladatelská agentura Lišov, Soudní překladatel Lišov, Soudní překlady Lišov, Technické překlady Lišov, Tlumočení Lišov, Překlady fancouzštiny Lišov, Překlady italštiny Lišov, Překlady maďarštiny Lišov, Překlady španělštiny Lišov, Překlady ukrajinštiny Lišov