Expresní překlady Lišov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lišov

Expresní překlad Lišov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lišov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lišov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lišov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lišov nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lišov: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Žaloba

Technické překlady Lišov: Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Technologické postupy

Všeobecné překlady Lišov: Dopis, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Lišov: Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Lišov: Letáky, Katalog, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Lišov: Oddací list, Rozsudek, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Apostila, Stanovy, Pracovní smlouva, Odvolání, Norma, Plná moc, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad