Překlady Lipník nad Bečvou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lipník nad Bečvou

Překlad Lipník nad Bečvou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lipník nad Bečvou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lipník nad Bečvou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lipník nad Bečvou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lipník nad Bečvou nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lipník nad Bečvou: Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Lipník nad Bečvou: Vědecké práce, Dopis, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Lipník nad Bečvou: Plná moc, Úmrtní list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Certifikát, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Odvolání, Apostila, Diplom, Norma, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Lipník nad Bečvou: Reklama, Katalog, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Prezentace

Ekonomické překlady Lipník nad Bečvou: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy

Technické překlady Lipník nad Bečvou: Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lipník nad Bečvou, Korektura Lipník nad Bečvou, Odborné překlady Lipník nad Bečvou, Právní překlady Lipník nad Bečvou, Překladatelská agentura Lipník nad Bečvou, Soudní překladatel Lipník nad Bečvou, Soudní překlady Lipník nad Bečvou, Technické překlady Lipník nad Bečvou, Tlumočení Lipník nad Bečvou, Překlady fancouzštiny Lipník nad Bečvou, Překlady italštiny Lipník nad Bečvou, Překlady maďarštiny Lipník nad Bečvou, Překlady španělštiny Lipník nad Bečvou, Překlady ukrajinštiny Lipník nad Bečvou