Expresní překlady Lipník nad Bečvou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lipník nad Bečvou

Expresní překlad Lipník nad Bečvou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lipník nad Bečvou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lipník nad Bečvou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lipník nad Bečvou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lipník nad Bečvou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Lipník nad Bečvou: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Letáky, Knihy, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama

Všeobecné překlady Lipník nad Bečvou: Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Email

Právní překlady Lipník nad Bečvou: Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady Lipník nad Bečvou: Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Norma

Ekonomické překlady Lipník nad Bečvou: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Lipník nad Bečvou: Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rodný list, Stanovy, Certifikát, Norma, Živnostenský list, Apostila, Společenská smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Odvolání, Diplom, Rozsudek, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad