Překlady Libušín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libušín

Překlad Libušín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libušín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libušín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libušín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libušín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Libušín: Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva

Ekonomické překlady Libušín: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Právní překlady Libušín: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo

Všeobecné překlady Libušín: Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt

Prezentační překlady Libušín: Reklama, Katalog, Průvodce, Knihy, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Libušín: Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Stanovy, Norma, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Certifikát, Vysvědčení, Rodný list, Rozsudek, Diplom, Úmrtní list, Živnostenský list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Libušín, Korektura Libušín, Odborné překlady Libušín, Právní překlady Libušín, Překladatelská agentura Libušín, Soudní překladatel Libušín, Soudní překlady Libušín, Technické překlady Libušín, Tlumočení Libušín, Překlady fancouzštiny Libušín, Překlady italštiny Libušín, Překlady maďarštiny Libušín, Překlady španělštiny Libušín, Překlady ukrajinštiny Libušín