Expresní překlady Libušín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libušín

Expresní překlad Libušín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libušín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libušín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libušín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libušín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Libušín: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady Libušín: Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy

Ekonomické překlady Libušín: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Libušín: PPC reklama, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Libušín: Diplomové práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Libušín: Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Diplom, Norma, Odvolání, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Apostila, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Certifikát, Zakladatelská listina, Rodný list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad