Překlady Libochovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libochovice

Překlad Libochovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libochovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libochovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libochovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libochovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Libochovice: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Právní překlady Libochovice: Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Libochovice: Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Vysvědčení, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Norma, Rodný list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení o studiu, Plná moc, Certifikát, Notářský zápis, Živnostenský list

Technické překlady Libochovice: Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Libochovice: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Knihy

Všeobecné překlady Libochovice: Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Libochovice, Korektura Libochovice, Odborné překlady Libochovice, Právní překlady Libochovice, Překladatelská agentura Libochovice, Soudní překladatel Libochovice, Soudní překlady Libochovice, Technické překlady Libochovice, Tlumočení Libochovice, Překlady fancouzštiny Libochovice, Překlady italštiny Libochovice, Překlady maďarštiny Libochovice, Překlady španělštiny Libochovice, Překlady ukrajinštiny Libochovice